Menu

  Aktualności
  O nas
  Galeria
  Statut
  Rekrutacja
  LISTA
  Dokumenty do pobrania
  Kadra Pedagogiczna
  Biblioteka
  Samorząd
  Publikacje
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  Przetargi
  Kontakt
  


Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Lipiec 2018  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Galeria

zobacz wicej »
Publikacje
„ Czas wolny wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej”
07-10-2008
Jednym z ważniejszych zadań pracy opiekuńczo – wychowawczej jest właściwe i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków. Właściwa organizacja czasu wolnego wpływa na atmosferę życia społecznego oraz na jakość wychowania.


Specyfika sytuacji, w jakiej znajdują się wychowankowie, mieszkający zbiorowo, tak jak w bursie, wynika między innymi z odmiennej jego atmosfery w stosunku do domu rodzinnego. Tak więc czas wolny w placówce opiekuńczo – wychowawczej jest to czas do dyspozycji wychowanka, po wykonaniu przez niego zadań obowiązkowych tj. nauki obowiązkowej w szkole oraz niezbędnych zadań osobistych jak i tych , które dotyczą pobytu w bursie.
Sposób spędzania czasu wolnego przez wychowanków jest różnorodny, niemniej można wyodrębnić następujące jego formy, jest to czas z reguły przeznaczony na:

• odpoczynek,
• rozrywkę,
• działalność społeczną o charakterze dobrowolnym,
• rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień

Swoboda czasu wolnego to nie tylko dokonywanie wyboru przez wychowanków ale i też poszukiwanie własnego stylu, własnego poglądu na życie, świat. Czas wolny powinien dostarczać wychowankom rozrywki, zaspokajać ich zainteresowania, a przede wszystkim zapewniać wypoczynek, regenerować siły psychiczne, fizyczne oraz przynosić radość i odmianę.
W procesie organizowania czasu wolnego dużą rolę odgrywa wychowawca. Wespół z wychowankami powinien kształtować oblicza placówki, na które składają się: obyczaje, tradycje, organizowanie okolicznościowych imprez, różnych uroczystości, a także prowadzenie różnego rodzaju zajęć w grupach.
Do jego powinności należy również uświadamianie właściwego, bezpiecznego wykorzystywania czasu wolnego, staranie się o różnorodność propozycji itp.
Należy pamiętać o tym, że nuda i brak sensownych zajęć nie wpływa korzystnie na rozwój wychowanków lecz przeciwnie, może być powodem zniechęcenia, pojawiania się negatywnych sytuacji czy zachowań wychowanków. Stosowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego jest szansą na rozwój zainteresowań, odniesienia sukcesów, dowartościowania wychowanków o różnych możliwościach także tych mniej zdolnych czy niedostrzeganych. Zasadą podstawową w udzielaniu wspomnianej pomocy jest dyskretna inspiracja, nie narzucanie się, współpraca i nie szczędzenie słów uznania za każdy, nawet drobny, przejaw inicjatywy, za włożony wysiłek i dobra pracę.
W pracy opiekuńczo – wychowawczej działania w sferze czasu wolnego wychowanków to przede wszystkim organizowanie odpowiednich form pracy kulturalno - rozrywkowej stosownie do zainteresowań i potrzeb wychowanków z uwzględnieniem realnych możliwości organizacyjnych. Właściwa organizacja czasu wolnego- jak już wielokrotnie opisuję – sprzyja korzystnie procesowi wychowania i opieki wychowanków. W zakresie oddziaływań profilaktycznych ma na celu wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

Opracowała mgr Jolanta Szperling